Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering. De dekking voor beleidsdoelstelling van deze paragraaf is onderdeel van het Overzicht Organisatie . Daarnaast is in deze paragraaf ook de toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording zelf is onderdeel van de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47