Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en Onvoorzien.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 121.311
Gerealiseerd € 132.068
Afwijkend € -10.757
Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47