Home

Indicatoren

Financiële indicatoren

In het Financieel beeld is een samenvattende tabel opgenomen van de financiële indicatoren en een duiding daarvan. Een nadere toelichting op de berekening en totstandkoming van de kengetallen is terug te vinden in een bijlage van de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47