Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gaat het om de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. Het integrale risicoprofiel van de provincie wordt daarom weergegeven in deze paragraaf. Dit integrale risicoprofiel bestaat uit een beknopte weergave van de financiële en beleidsmatige risico’s. Daarnaast is een beknopte weergave van de risico’s in uitvoeringsprojecten weergeven.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de financiële omvang van deze risico’s, afgezet tegen de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen die de provincie beschikbaar heeft of beschikbaar kan stellen om zo nodig de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen en de overige financiële kengetallen geven een zo betrouwbaar en verantwoord mogelijk inzicht in de financiële positie van de provincie.

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd:

  • Een toelichting op het beleid
  • Integraal risicoprofiel van de provincie
  • Het weerstandsvermogen van de provincie
  • De financiële kengetallen met duiding van de financiële positie van de provincie
Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47