Totale inkomsten Gerealiseerd

€ 841.535

Een afwijking van € 12.246 ten opzichte van de begroting

Totale uitgaven Gerealiseerd

€ 788.379

Een afwijking van € -50.648 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47