Jaarrekening 2023

5. Incidentele baten en lasten

Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV waarbij ten opzichte van de begroting en voorgaande jaarrekeningen een nadere analyse op incidentele baten en lasten heeft plaatsgevonden.  Er is inzicht gegeven op beleidsdoelniveau per ambitie.

Recapitulatie incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie lasten 2023

Realisatie baten 2023

Totaal

Incidenteel

Totaal

Incidenteel

1 - Samen werken aan Zuid-Holland

30.427

311

3.139

0

2 - Bereikbaar Zuid-Holland

308.083

1.697

22.548

2.934

3 - Schone energie voor iedereen

16.842

-1.650

4.951

0

4 - Een concurrerend Zuid-Holland

68.434

14.158

10.242

7.483

5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

118.509

13.084

27.566

5.778

6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

29.458

0

7.126

0

7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

84.559

3.761

8.312

1.285

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

125.895

1.602

9.613

351

Overzicht Algemene middelen

6.173

0

748.035

0

Vennootschapsbelasting

36

0

0

0

Totaal

788.415

32.963

841.535

17.831

Recapitulatie reserves incidenteel en structureel

 (bedragen x € 1.000)

Toevoegingen 2023

Toevoegingen 2023
Incidenteel

Onttrekkingen 2023

Onttrekkingen 2023 Incidenteel

Reserves

323.029

323.029

306.086

306.086

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47