Jaarrekening 2023

3. Kapitaallasten

3.1 Totale kapitaallasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2022

Realisatie 2022 Desinvesteringen

Originele Begroting 2023

Bijstellingen 2023

Bijgestelde Begroting 2023

Realisatie 2023

Verschil begroot vs realisatie

Totaal kapitaallasten

70.294

255

73.787

-2.386

71.401

66.722

4.679

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47