Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om de beleidsdoelen voor de ambitie te halen, vertaalden we elk beleidsdoel in een aantal beleidsprestaties. Die beschrijven we hieronder.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47